Llibret amb 50 frases, en les que s´inclouen paraules amb el fonema que es preten generalitzar. Cada llibret treballa un, dos o tres fonemes. Cal especificar a la comanda el fonema o fonemes que es volen treballar.

50 amb…

Fonologia:  generalització        fonema triangles  travades  inverses  x x x x Inclou: - 1 llibret amb 50 frases. - 50 cartronets amb paraules. - Solucions.
Preu: 12,20 €