Material per treballar la formació de sintagmes nominals com a pas previ al treball d´estructuració de la frase simple. Consta de 3 fases de treball: Fase 1 - noms de formes i noms de colors. Fase 2 - sintagma amb nom de forma + color. Fase 3 - sintagma amb nom de forma + color + mida.

3 Fases

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 3 llibres (1 per a cada fase de treball) - 104 imatges de formes amb diferents colors i mides.
Preu: 34,70 €
x
Jocs nous